info@pristu.com

הדפסה בחינם לסטודנטים

הדפסת הקבצים עם פרסומות

תנאי שימוש באתר PriStu

 • כללי
 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 • הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 • אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
 • הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
 • כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 • בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 • שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושך באתר ובתוכן האתר:

 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר
 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe (גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 5. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 6. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

 • מדניות פרטיות ואבטחת מידע
 • הגוף שמפעיל את האתר ושומר על הפרטים של הגולשים הם בעלים האתר
 • המידע שנאסף על ידי האתר , הוא מידע לשימוש האתר ושמור במאגרי האתר
 • המידע שהגולש מעביר הוא פרטיים אישים בשביל לתת לו שירות יעיל וטוב , המידע הוא לשימוש האתר ולא למשהו אחר
 • המידע שנאסף על ידי האתר מהגולשים (כמו כתובת ושם הגולש ומספר הפלפון והמייל והקבצים שהוא מפרסם מעלה לאתר) היא נשמרת במאגרי המידע באתר
 • המשתמש לא חייב לשתף את הפרטים שלו אך ורק הוא רוצה לקבל את השירות של האתר אז הוא מחויב לשתף את הפרטים שלו בשביל לשרת אותו
 • השימוש במידע שהגולש מעלה הוא ליצר קשר עם הגולש ולהעביר לו את השירות הטוב , והשימוש בקבצים שהוא מעלה הוא עדכון קטן והוספת פרסומים בשביל שנעשה את השירות שלנו לגולש שהוא הדפסה חינמית לתמורת כמה פרסומות בקובץ שלו
 • המידע ישמר במאגרי המידע לשמירת על חוק הפרטיות
 • האתר לא אחראי על כל מידע או פרסומת באתר או בקבצים של הגולשים כי הפרסומות תלויים בחברות הפרסום ולא באתר עצמו
 • המידע שמור במאגרי ושרטים האתר שהם בדרגת האבטחה גבוהה
 • זכות הגולש למחוק כל מידע שהעביר לאתר דרך שליחת בקשה למייל שלנו , כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981;
 • פעלי האתר מרשים לעצמם לעדכן אן לשנות או למחוק כל דבר בתנאים האלה בשביל לשמור על זכות הגולש וגם על המידע של הגולש , וגם על האתר ופעלי האתר .
 • הצבת 'רוגלות' (Spywares) לסוגיהן במחשב המשתמש היא עבירה פלילית לכאורה אם לא קיבלה הסכמה מפורשת ומודעת של המשתמש. לעניין זה הסכמה מודעת פירושה חתימת הלקוח על טופס משוב חיובי וברור.

 • ביצוע רכישות דרך האתר
 • הדפסה דרך האתר לסטודנטים בחינם אם ורק אם הם מאשרים את הדפסה של המחברת שלהם עם מודעות ב 10% מהעמודות של הקובץ .
 • הדפסה בחינם עבור קובץ עם 100 עמודות עד 160 עמודות בלבד .
 • הרכישה עבור חברות הפרסום היא בהסכם על ניירת עם החתמת בעל העסק של הפרסום וחברת Pristu בלבד .
 • הרכישה באתר תבוצע עבור שירות הדפסה בחינם כלומר תשלום 0 שקל.
 • אחרי ביצוע העסקה עם חברת הפרסום , נפרסם את הסמל של החברה בעמוד הראשי באתר.
 • תתבקש להזין ולמסור פרטים אישיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. כדי שההזמנה תבוצע ביעילות וללא תקלות, עלייך להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים או שאינם מדויקים עלולה להפריע להליך ההזמנה/רכישה עד כדי חוסר יכולת לבצעה. במקרה של מסירת פרטים שאינם נכונים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או השלמת הרכישה כבקשתך – כולה או מקצתה. כמו כן, לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ולגרור נקיטת צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו או עלולים להיגרם לחברה ו/או לאתר עקב כך, באופן ישיר או בעקיפין. למען הסר ספק, כל הפרטים האישיים שתמסור יישמרו ויאובטחו במאגרי המידע הרשומים של החברה, על-פי חוק.
 • מדיניות ביטול עסקה
 • ביטול עסקה עבור הדפסה בחינם אפשרית , אך ורק הסטודנט מחויב להעביר בקשת הביטול תוך יום עבודה למייל info@pristu.com .
 • ביטול עסקה עם חברת הפרסום , מדיניות ביטול עסקה כזאת תעבור אישור אם ורק אם הוא לא פגע בתנאי ההסכם שהחתמנו עליו בתחילת ההסכם .
 • במקרים בו תכריע החברה כי אכן מדובר במוצר פגום, החברה תפיק את אותו המוצר מחדש ותספק ללקוח מוצר שאינו פגום. לא יינתנו זיכויים כספיים ולא תוחזר התמורה ששולמה.
 • מדיניות שילוח מוצרים
 • איסוף המחברות איסוף אישי מול הכתובות שיעברו לכם במייל אחרי הכנת הקבצים שלכם .
 • הסטודנט יקבל את המחברת אחרי מקסימום 7 ימי עבודה .
 • ביטול ההזמנה במצב שהיא בדרך אליך אי אפשר, לבטל את העסקה את חייב לקבל את החוברת שהזמנת .
 • שימוש בשיתוף קבצים
 • מאשר על שיתוף הקבצים שאני מעלה על האתר , המטרה מהעלאת הקבצים לשימוש פרסומות ובמקביל הסטודנט שמעלה את הקבצים מקביל אץ ההדפסה בחינם .
 • מאשר לאתר pristu שיעדכן את הקובץ שלי וישתמש בו למטרת פרסומות .
 • מבלי לגרוע מכל מגבלה החלה לפי כל דין ו/או תנאי שימוש אלה, חל איסור מוחלט על המשתמשים, לגשת ו/או לקדם ו/או לפרסם באמצעות השירות את התכנים הבאים:
 1. כל תוכן שלגביו ידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף.
 2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 3. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה.
 4. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms ,(ואנדלים (Vandals ,( יישומים מזיקים (Applications Malicious (וכיו"ב .
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם .
 9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.
 10. כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי ו/או כל אפליה מכל מין וסוג שהוא.
 11. .כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 12. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם
 13. כל תוכן אשר עלול להטעות צרכן ו/או משקיעים
 14. .כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי.
 15. .כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי השירות בפרט
 16. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט
 • תחום שיפוט
 • על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט שנמצא באזור החברה ומתעסק אך ורק בעניין העסקים, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.
 • שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לפי-כך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 • יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר )קישור ישיר לדף יצירת קשר(  .

או בדוא"ל ל  info@pristu.com :